הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

סדר בקשת מחילה

ראשי פורומים כללי סדר בקשת מחילה

הדיון הזה מכיל 0 תגובות, ויש לומשתתף 1, והוא עודכן לאחרונה ע״י  חיים לפני 6 שנים, 8 חודשים.

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #2194 תגובה

  חיים

  בס"ד

  הריני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו
  ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר
  ופרט לרבנו הקדוש רבנו נחמן בן שימחה בן פיגה מברסלב זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

  *יש לקחת צדקה.

  הרי אני נותן צדקה זאת לכבוד השם יתברך
  עבור נשמת רבי נחמן בן שמחה בן פיגה מברסלב
  זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

  והרי אני נותן זכות מצווה זאת לזכות כל האנשים שפגעתי בהם
  בין בגופם בין בנפשם בין ברוחם בין בנשמתם
  בין בנשמה לנשמתם בין בכבודם בין בממונם בין ברכושם
  בין בכל אשר להם בן שהם חיים בין שהם מתים בן בגלגול זה בין בגלגולים אחרים בין שהם יודעים בין שאינם יודעים
  לכל בן ישראל.

  יהי רצון מלפנייך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות מצווה זאת שעשיתי לזכותם תן בליבם שימחלו לי מחילה גמורה על כל מה שפגעתי בהם , בלב שלם.

  וגם אני מוחל מחילה גמורה לכל מי שפגע בי בין בגופי
  בין בנפשי בין ברוחי בין בנשמתי בין בנשמה לנשמתי
  בין בכבודי בין בממוני בין ברכושי בן בכל אשר לי
  בין שהם חיים בין שהם מתים בן בגלגול זה
  בין בגלגולים אחרים בין שידעתי בין שלא ידעתי
  לכל בן ישראל.

  מחול מחול מחול…

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
מענה ל־סדר בקשת מחילה
פרטים: