הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

Buy Simplicef online usa, Canadian meds, Simplicef 200 mg

ראשי פורומים ברסלב Buy Simplicef online usa, Canadian meds, Simplicef 200 mg

הדיון הזה מכיל 87 תגובות, ויש לומשתתף 1, והוא עודכן לאחרונה ע״י  uriqlaxa לפני 1 חודש.

מוצגות 13 תגובות – 76 עד 88 (מתוך 88 סה״כ)
מוצגות 13 תגובות – 76 עד 88 (מתוך 88 סה״כ)
מענה ל־Buy Simplicef online usa, Canadian meds, Simplicef 200 mg
פרטים: