הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

הכנה לראש השנה ולנסיעה לרבנו

פורסם ב: יום שבת 20 אפריל ,2013

מה מראים לאדם קודם שנולד?
ממה נובעים התיסכולים של בני האדם?
מהי הנקודה המרכזית בראש השנה?
על מה כדאי לחשוב בראש השנה?
היכן נמצאים כל אבדותיו של האדם?
לצורך מה נוסעים אצל הצדיק בר"ה?
האם אפשר לצאת מארץ ישראל לצורך כך?
מה עושים, כיצד מתנהגים ואיך מתפללים כשמגיעים לאומן?
מה כדאי מאוד לעשות יחד אם התיקון הכללי הראשון בציון?
היכן לומר את תיקון הכללי, כמה לתת לצדקה?
בדיחתו של הערשלה שנגע בסיר הצלונט ללא רשות
מה גורם הפלאפון
ועוד… ועוד…

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה