הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

לימוד התורה – בהר בחוקותי תשעג

פורסם ב: יום ראשון 05 מאי ,2013

מהי תורה בטהרה ואיך זוכים לזה? בשביל מה האדם נבא בעולם?

מה זה חידק ולמה הוא ניקרא כך?

מהם רחמים אכזריים?

איך מגיעים למתיקות שבתורה? איך מתקשרים לקב"ה?

ועוד… ועוד…

סיפור מדהים מבעל השדי חמד זיע"א

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה