הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

מרבים בשמחה – תרומה תשע"ג

פורסם ב: יום ראשון 21 אפריל ,2013

מה גורמת השמחה?
למה צריך לאכול חמין בשבת ולמה זוכים ע"י זה?
רכב 2013 או 2015 ? ? ?
איך לומדים להסתכל בעין טובה על העולם?
סיפור אוצר השמחה,
ועוד… ועוד…

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה