הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

עמוד 5 מתוך 28« להתחלה...34567...1020...לסוף »
pageImgSmall_309

שידוכים – חיי שרה ג

מה השבח המיוחד ברבקה אימנו שמעידים עליה שאיש לא ידעה?
מדוע בעל העגלה של הבעל שם טוב רצה לרצוחו?
איך מצא אליעזר עבד אברהם את שידוכו של יצחק?
איך עובדת קפיצת הדרך?
מדוע יש מצב שדם רוצה קדושה ויש לו הפרעות לכך?
על מה העיד אחד הגדולים שאם יקרה תבוא הגאולה?

ועוד… ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_306
פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_305

אברהם אבינו, רחמים של השם – לך לך תשע"ג

מדוע לפעמים האדם עובר נסיונות שלא מובנים לו?
האם ניתן לשנות את המזל?
היכן פיתחו של היצר הרע להכנס ולבלבל את האדם?
האם גם על הצדיקים הגדולים עוברים עליות וירידות?
עד היכן מגעים רחמיו של השם?
מי היה האדם הראשון שנשרף על קידוש השם?
ועוד… ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
תגיות:
אין תגובות

pageImgSmall_304
פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_302
פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
תגיות:
אין תגובות

pageImgSmall_301
פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
תגיות:
אין תגובות

benner3

הכנה לאומן ראש השנה – כי תבוא תשע"ב

מה העינין שאדם שלא מרגיש משיכה לנסוע לאומן יסע?
מהיא עבודתו של רבה"ק?
איך לפנות לצדיק ובאיזה לשון לבקש כשנימצאים בציון הקדוש?
מהו התיקון הכללי הספציפי עליו התמקד רבי נתן?
סדר המנהגים בערב ראש השנה,
מה ראוי לעשות בזמן תקיעת שופר?
איך ידע האדם מתי דנים אותו בשמים ומה צריך וכדאי לעשות בזמן זה?
האטום בראי היהדות, מה גרם הפחד במלחמת המפרץ? איזה חלק באדם יקום לתחית המתים
ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
תגיות:
אין תגובות

pageImgSmall_299

סוד אלול – שידוכים – שופטים תשע"ב

מהו סוד כוונת אלול?
מה הקשר בין חודש אלול לשידוכוים?
מה הקשר בין חודש אלול לימי השובבים?
מדוע יש מצב שאישתו של אדם מנגדת לו חלילה?
מהי בקיעות בעליות וירידות (בקיעות ברצוא ושוב) ואיך מסיגים את זה?
תיאור נפלא של מצבי הרוח המשתנים של האדם,
האם ישנה מצווה לאכול חמין בשבת ואם כן מדוע?

ועוד… ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_297

עין טובה – בלק תשע"ב

איך יתכן שבלעם שהיה כזה רשע ברכותיו מתקימות???
מהיכן נמשכת החכמה לאדם?
מה היו הכנסותיו של התם הקדוש מסיפורי מעשיות?
למי יש את כוח הברכה לברך את זולתו?
סיפור הורדת גשמים בזמן הרשב"א והרא"ש ע"י בחור אלמוני,
איך אדם יכול ליצור סביבו מעטה הגנה מפגיעה?

 

 

ועוד… ועד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
תגיות:
אין תגובות

pageImgSmall_295

הבחירה והתמימות – קורח תשע"ב

היכן היתה נפילתם של קורח ועדתו ומה זה קשור אלינו?
כמה קריאות שמע ישנם ביום?
סוד הבחירה בין הטוב לרע?
ומי בעצם אחרי למעשיו של האדם? האם הקב"ה או האדם?
מדוע נאסרו בשר וחלב יחדיו ?
ממה נעשה החלב?
מה צריכים לעשות כשרואים דבר שלא מבינים?
מדוע קורח לא הלך לישון בלילה?
סיפורי רוח הקודש

 

ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_291

המרגלים – שלח תשע"ב

מהם קברות התאווה?
היכן התחבאו המרגלים ומה קרה?
מה המוסר השכל הנלמד אלינו מהמרגלים?

חיזוקים סיפורים

ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_290

השני למלכות והעקשנות – בהעלותך תשע"ב

ביאור סיפור הבת מלך חלק שני
ותשובות לשאלות שהתעוררו בעקבות השיעור בת מלך
מהם האבדות של האדם ואיבוד השפע והאיך מחזירים את זה?
האם לפעמים ישנו מצב שנכפה על האדם ירידה?
מה שווה לומר לאדם מיואש שאין יאוש?
איך זוכה אדם שכשרוצה להיטמא לא נותנים לו?
סיפורי השגחה מר' נתן ועוד צדיקים

ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות
עמוד 5 מתוך 28« להתחלה...34567...1020...לסוף »