הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

עמוד 2 מתוך 212
אוצרות

אוצרות – פרשת מקץ חנוכה תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: האור(ח) המסתורי       

ווי העמודים: לא לכעוס – רק להודות!               

דורות: ר' יחיאל מאיר צוקר           

קורות: שבת חנוכה בשיא הרדיפות       

גנוזות: מקורות לניגוני חנוכה המושרים בברסלב       

מסילות: הערובה לקיום הקדושה        

מאורות: מתפללים להתעורר בלי צרות             

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 28 נובמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת וישב תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: עיניים שמורות רואות אור אלוקי       

ווי העמודים: חנוכה – לראות את האור שלנו               

דורות: רבי שמואל מנמירוב תלמיד מוהרנ"ת          

קורות: כל עכבה לטובה      

גנוזות: על איזה צד יש ליפול בתחנון של שחרית כשנמצאים בבית כנסת אחר?      

מסילות: הרצון – מטרה בפני עצמה       

מאורות: אין חושך בפני אור השכל            

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 21 נובמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
תגיות:
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת וישלח תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: הפחד 'שמא יגרום החטא' מחייב שמחה      

ווי העמודים: לקראת חנוכה              

דורות: רבי דוב-בער ה'מגיד' ממזריטש          

קורות: "שו"ת" לעולם הבא      

גנוזות: מה הבסיס ההלכתי לנפילת אפיים בשחרית על יד שמאל?       

מסילות: אמונה מבטלת תאוות ממון      

מאורות: אחרי החושך מגיע האור          

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 14 נובמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת ויצא תשעד

בתוכן

מאמר ראשי: ההתחזקות – סולם שמגיע לשמים      

ווי העמודים: האמונה באל אחד תלויה באמונה בצדיק              

דורות: רבי ראובן יוסף מהייסין תלמיד רבינו         

קורות: "האם הרבי יודע מחשבות?"     

גנוזות: איך יודעים שציון רבינו הוא מקום קבורתו המדוייק?       

מסילות: התוכחה הראויה      

מאורות: אין עליה בלי ירידה   

פורסם: 07 נובמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות
עמוד 2 מתוך 212