הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

תשעא

ניצוצות – ראש השנה תשע"א

108 עמודים של כתבות וסיפורים ועוד…

פורסם: 16 פברואר ,2014
קטגוריה: מגזין אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

תשע

ניצוצות – ראש השנה תש"ע

100 עמודים של כתבות וסיפורים

פורסם: 16 פברואר ,2014
קטגוריה: מגזין אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

jbufv

ניצוצות – י' בטבת תשע"ד יומא דהילולא מוהרנ"ת

68 עמודים של כתבות וסיפורים ועוד…

פורסם: 26 דצמבר ,2013
קטגוריה: מגזין אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

תשעב

ניצוצות – ראש השנה תשע"ב

96 עמודים של כתבות וסיפורים ועוד…

פורסם: 26 דצמבר ,2013
קטגוריה: מגזין אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות