הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

צמאה-נפשי
פורסם: 26 פברואר ,2014
קטגוריה: עלונים לקריאה
אין תגובות

צמאה-נפשי
פורסם: 21 נובמבר ,2013
קטגוריה: עלונים לקריאה
אין תגובות

צמאה-נפשי
פורסם: 14 נובמבר ,2013
קטגוריה: עלונים לקריאה
אין תגובות

Untitled-1
פורסם: 05 אוגוסט ,2013
קטגוריה: צמאה נפשי,
תגיות:
אין תגובות

5759_616457501706728_1960645263_n
פורסם: 26 יולי ,2013
קטגוריה: צמאה נפשי,
אין תגובות

benner3
פורסם: 28 יוני ,2013
קטגוריה: צמאה נפשי,
אין תגובות

benner3
פורסם: 19 יוני ,2013
קטגוריה: צמאה נפשי,
אין תגובות

benner3
פורסם: 19 יוני ,2013
קטגוריה: צמאה נפשי,
אין תגובות

benner3
פורסם: 19 יוני ,2013
קטגוריה: צמאה נפשי,
2 תגובות