הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

Untitled-3
פורסם: 15 ינואר ,2014
קטגוריה: קצרצרים
אין תגובות

Untitled-3
פורסם: 23 אפריל ,2013
קטגוריה: קצרצרים
אין תגובות

1545_thefarmhouse_1680x1050

החוזה מלובלין – קדושה

בזמן רבינו הקדוש, היה חי הצדיק החוזה מלובלין. אשר זכה למראות אלוקיים, ורוח קודש עצומה…

 

פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: קצרצרים
אין תגובות

pageImgSmall_243
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: קצרצרים
אין תגובות

pageImgSmall_236
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: קצרצרים
אין תגובות

benner3
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: קצרצרים
אין תגובות

benner3
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: קצרצרים
אין תגובות

pageImgSmall_62

פרקי תהילים

וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'

פורסם: 20 ינואר ,2013
קטגוריה: קצרצרים
אין תגובות