הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

dbnw2lcz
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: חגים, שיעורי שמע
3 תגובות

pageImgSmall_263
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: חגים, שיעורי שמע
תגיות: , ,
אין תגובות

pageImgSmall_259
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: חגים, שיעורי שמע
תגיות:
אין תגובות

benner3
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: חגים, שיעורי שמע
תגיות: ,
אין תגובות

benner3

ניסן חג הפסח וליל הסדר – דיסק מס' 67

מעט זה גם טוב מה הסוד בדבר ואיך אפשר לזכות לזה

פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: חגים, שיעורי שמע
תגיות: , ,
אין תגובות

pageImgSmall_220
פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: חגים, שיעורי שמע
תגיות: ,
אין תגובות