הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

אלול – כיסופים ורצונות, ישמע בזיונו ידום וישתוק חלק ב' – כי תבוא תשע"א

פורסם ב: יום שבת 20 אפריל ,2013
חודש אלול – חודש הרצונות

איך יכול האדם לזכות לקיים מצווה בשלמות כזו גדולה שאין שום שלמות אחריה?
מה קורה כשהאדם רוצה רוצה ולא מוצא?
איך נראה חדר המתנה למשפט?
מי זה שביקש לקנות מסמרים בבית המרקחת ומדוע?

 

שלושת האפשרויות להתנהגות בזמן בזיון
וכנגדם בהתנהגות האדם מול בוראו

ועוד… ועוד…

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה