הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

אלול – עושה שלום במרומיו – ראה תשס"א

פורסם ב: יום שבת 20 אפריל ,2013
שלושים לפטירת הצדיק יסוד עולם
ר' אלעזר זצוק"ל זיע"א
סיפורים,התעוררות והתחזקות
 

מהי גאווה?

מתי טוב להשתמש בה ומתי אסור?
 
חודש אלול:
מהו החודש הזה? מה ניתן להשיג בו?
מהו אחד מהתיקונים הגדולים ביותר שיש בחודש אלול?
מה מיוחד בחודש זה שמסוגל לזיווגים שלום בית ועוד?
מה ההבדל בין תיקוני אלול לתיקוני השובבי"ם?
בשביל מה גילו לנו מתי חל יום הדין?

 

שלום בית: – מה זה?

 

חז"ל אמרו: "הרואה קדרה (סיר) בחלום יצפה לשלום" – למה?

 

על מה ביקש חכם אברהם חי שליט"א לדבר?

מתי יש שפע לאדם? מהי הפסגה?
מהי עבודת האדם? מהי שיפלות האדם?
מהו החלק הניצחי באדם שיקום איתו לתחית המתים?
מה המיוחדות בויתור לזולת ומדוע זה קשה?

 

"סוד כוונת אלול"

ועוד… ועוד…

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה