הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

אמונה והשגחה פרטית – לך לך תשע"ב

פורסם ב: יום שבת 20 אפריל ,2013

 פרשיות נח ולך לך – אם לא נח לך אז לך לך…

מדוע לוקח לנח 120 שנה לבנות תיבה? מדוע הנביא קורה למבול "מי נח"?
מי נמצא ומה קורה בתוך תיבת נח? איך היה מקום בתוך תיבה של 150 מטר לכל החיות?
מדוע דווקא נוח ניצל מהמבול ומדוע נוח לא מתפלל על בני דורו?

האם יש לנו מה להתפלל על דברים שנראה שלא יכולים להשתנות?
כשאדם התפלל ונעשה לו נס האם ינקו לו מזכויותיו?

מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה – אז מה טעם לעבוד?
מה היא ועד כמה היא חובת האשתדלות לפרנסה?

איך מוצאים חו בעיני ה' שע"י זה זוכים לשמירה מיוחדת והצלחה בכל?

מה ענה בבא מאיר זיע"א כשנשאל איך אינו מפחד על חינוך ילדיו במקום שגר?

למה שרה אימנו נאלצה לעבור את מה שעברה בבית פרעה במצרים?
מה נמשך מההתבודדות לילדיו של המבודד?
האם לצדיקים מותר לעשות דחיקת שעה?
סיפור המדרש על אליעזר עבד אברהם שזרק אבן על ראשו של… שופט !
מה היתה נקודת הזכות של לוט שבגללה ניצל מהפיכת סדום ועמורה

ועוד… ועוד…

פורסם על ידי: