הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

הכנה לאומן ראש השנה – כי תבוא תשע"ב

פורסם ב: יום ראשון 21 אפריל ,2013

מה העינין שאדם שלא מרגיש משיכה לנסוע לאומן יסע?
מהיא עבודתו של רבה"ק?
איך לפנות לצדיק ובאיזה לשון לבקש כשנימצאים בציון הקדוש?
מהו התיקון הכללי הספציפי עליו התמקד רבי נתן?
סדר המנהגים בערב ראש השנה,
מה ראוי לעשות בזמן תקיעת שופר?
איך ידע האדם מתי דנים אותו בשמים ומה צריך וכדאי לעשות בזמן זה?
האטום בראי היהדות, מה גרם הפחד במלחמת המפרץ? איזה חלק באדם יקום לתחית המתים
ועוד… ועוד…

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה