הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

הכנה לשבועות 1 – במדבר תשע"א

פורסם ב: יום שישי 19 אפריל ,2013

מהם הדברים שזוכים בהם בליל שבועות? מה צריך לעשות בליל שבועות? מהו כרת? ואיך אפשר לתקנו ולהפכו ל"כתר"? ע"י מה זוכים להשלים שנתו אפ' אם ח"ו בראש השנה נגזר אחרת? מה זוכים ע"י מאכלי חלב בשבועות? מהי קבלת התורה שזוכים לה בחג השבועות? ומתי בדיוק במשך היממה הזו זה קורה? מהם תרי"ג מצוות ובשביל מה הם ניתנו?

למה צריך את התורה? מהם דרגות בלימוד התורה? ועד כמה דורשים מאיתנו? ספירת ה יסוד הבלבולים, הנסיונות, הנזקים והרווחים… מהי אהבה? מהו ניאוף? ולמה זוכים על ידי הכנעתו? איך יוצאים מפלונטרים? ואיך זוכים שיעלמו הבלבולים? סיפור על בעל האמרי אמת זצוק"ל ולמה הוא שמר כ"כ על דיבורו? סיפור על הצלתו של צנחן ע"י ר' מרדכי שרעבי זצוק"ל מה אמר אליהו הנביא לאותו יהודי שלא ידע ללמוד? אצל מי חיפש השטן את התורה? ולאן שלחו אותו? מה עשתה רות המואביה שזכתה שממנה יצא משיח? ואיך כל זה מתקשר אלינו? ועוד… ועוד…

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה