הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

הרב שטרן בתיקונים מיוחדים חלק שני

פורסם ב: יום שישי 19 אפריל ,2013

הרב הצדיק פועל הישועות ר' דוד חיים שטרן שליט"א בשיעור מוסר נוקב לערב הגאולה

בשיעור זה נשמע סיפורי מופת מפעימים מדורנו אנו, נקבל סדר תיקון מיוחד לליל שיש,

נתחזק יחדיו ונתברך מפי הצדיק

פורסם על ידי: