הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

התחדשות באלול

פורסם ב: יום שבת 20 אפריל ,2013
חודש אלול

מה אנו רוצים מעצמנו בחודש זה?
חודש זה הוא עת רצון – אז מה בעצם קורה בזמן הזה?
מהי התחדשות ואיך היא ממתקת דינים מעל האדם?
מדוע משה רבנו עומד בין רצון לשמד ומה תפקידו שם?
מהם אחד הסימנים שהאדם ידע שהוא אוחז בתיקון הברית?

שיעור עצום בלימוד זכות על עם ישראל

איך נראית כבשה שעומדת בין שבעים זאבים?
חשיבה חיובית ודימוי עצמי חיובי
האם ניתן להבין מעשיהם של צדיקים?
סיפור תשובתו של החוזה מלובלין מה ענה כשנשאל מה יעשה אם ישמע בת קול משמים שמכריזה שהוא צדיק גמור?
שני משלים נפלאים על זבוב שהתחרה במטוס ועל חבורת זבובים שנפלה לכד חלב

ועוד… ועוד…

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה