הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

חודש אדר ושמחה – תרומה תשע"ב

פורסם ב: יום ראשון 21 אפריל ,2013

תחילתו של חודש אדר
מהו החודש הזה בעצם? מה קורה בחודש הזה? מדוע ריקוד עושה שמחה לאדם?
חידוד שמחתו של התם מסיפורי מעשיות! מהו סימן ההכר בין החכם לתם?
מיהו שמח אמיתי? מדוע האדם נמשך לתאוות ומפני מה קופצים לאדם מחשבות זרות?

ועוד… ועוד…

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה