הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

יוסף הצדיק, "זאת חנוכה" – מקץ תשע"ג

פורסם ב: יום ראשון 21 אפריל ,2013

מהו הזמן כפרה ועת רצון מיוחד כיום הכיפורים שישנו בחנוכה?
מה הקשר בן יוסף הצדיק לחנוכה?
מה גורם לעצבות?
למה יוסף הצדיק נזרק לכלא דווקא לאחר שעמד בניסיון כ"כ קשה?
מדוע מרן שליטא לא נוסע לאומן?
איך אדם יכול להגעי לניצול היכולת ולנקודה העצמית שלו?

ועוד… ועוד…

פורסם על ידי: