הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

סוד אלול – שידוכים – שופטים תשע"ב

פורסם ב: יום ראשון 21 אפריל ,2013

מהו סוד כוונת אלול?
מה הקשר בין חודש אלול לשידוכוים?
מה הקשר בין חודש אלול לימי השובבים?
מדוע יש מצב שאישתו של אדם מנגדת לו חלילה?
מהי בקיעות בעליות וירידות (בקיעות ברצוא ושוב) ואיך מסיגים את זה?
תיאור נפלא של מצבי הרוח המשתנים של האדם,
האם ישנה מצווה לאכול חמין בשבת ואם כן מדוע?

ועוד… ועוד… ועוד…

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה