הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

היו שותפים עמנו בהפצת יהדות

פורסם ב: יום ראשון 21 אפריל ,2013

לחץ כאן להורדת טופס הוראת קבע
ו/או

לחץ לתרומה חד פעמית (דרך חברת paypal)

כמו כן ניתן להפקיד לחשבוננו בבנק מרכנתיל סניף 732
מס חשבון 2821
ע"ש "נחלת אברהם"
(לאחר ההפקדה יש לעדכן ב"צו קשר" לצורך הנפקת קבלה)

התורמים בהוראת קבע יכולים להעביר שמות לברכה ע"י הרב שיברכם בסוף שיעור כשהציבור עונים אמן !!!

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה