הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

אזמרה – דיסק מס' 78

פורסם ב: יום שלישי 16 אפריל ,2013

פורסם על ידי:

  1. חבל שאת העיקר עושים תפל ואת התפל עיקר דרשה יפה רק שהמוזיקה בווליום גבוהה מהדרשן וזה הורס את הדרשה כי אי אפשר להבין כלום נא לעשות חסד של אמת ואת הדרשה הזאת לתקן במידי ולהעלות אותה מחדש בלי מוזיקת רקע תודה רבה

  2. מבקש סליחה על התגובה הראשונה צריך רק בלנות בחיים לפני שמוציאים דברים מהפה אחרי 6 דקות פשוט גן עדן שומעים רק את הרב וזה ממש מחזק דרשה יפה מפנינים

כתיבת תגובה