הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

מבט אמיתי – דיסק מס' 36

פורסם ב: יום רביעי 10 אפריל ,2013

אדם נופל לחטאים ועוונות בגלל שלא מאמין בטוב שלו ויש לו דימוי עצמי שלילי, רבי נחמן מלמד אותנו כיצד להאמין בטוב שלנו, ללכת עם מורל גבוה, ואז משתנה כל המבט בחיים, ואדם ניצל מחטאים ועוונות

פורסם על ידי: