הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

אוצרות – פרשת ויגש חנוכה תשע"ד

פורסם ב: יום רביעי 04 דצמבר ,2013

בתוכן

מאמר ראשי: הישיבה ששם לומדים "אמונה"       

ווי העמודים: אף במצב רוחני ירוד הננו עם סגולה                

דורות: רבי יצחק משערוויץ – תלמיד מוהרנ"ת            

קורות: התעוור מרוב עיון בליקוטי מוהר"ן        

גנוזות: מה ההבדלים בין התורות השונות בליקוטי מוהר"ן?       

מסילות: הבלבולים – תנאי לעבודת ה'         

מאורות: להתפלל לנסים כדי שתתחזק אמונתנו              

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה