הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

אוצרות – פרשת משפטים תשע"ד

פורסם ב: יום חמישי 23 ינואר ,2014

בתוכן

מאמר ראשי: לעזור לצדיק לעזור לנו              

ווי העמודים: ה"תעניות" שלנו                       

דורות: רבי נחמן קראסינשטיין                  

קורות: זעקת 'ה' הוא האלוקים' ברחובות מוסקבה              

גנוזות: באיזו צורה נדפס לראשונה הליקוטי מוהר"ן ?        

מסילות: להתחזק בכל מצב              

מאורות: לגלות את הקדושה הנסתרת                    

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה