הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

אוצרות – פרשת שמות

פורסם ב: יום חמישי 19 דצמבר ,2013

בתוכן

מאמר ראשי: השובבים, והצדיק שמאזן אותם         

ווי העמודים: הסוף הטוב מעניק כוח סבל                    

דורות: רבי אשר זעליג מטפליק – תלמיד מוהרנ"ת              

קורות: שתי ישועות על ציון רבינו          

גנוזות: מי מחסידי ברסלב בדורות האחרונים כיהנו כרבנים?       

מסילות: זכות הקיום: 'אני עתיד להיות'           

מאורות: בטחון והשתדלות                

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

 

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה