הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

היו שותפים שלנו בהפצת יהדות

פורסם ב: יום ראשון 21 אפריל ,2013

את הוראות הקבע יש לשלוח לאתר באחת מהדרכים הבאות

במידה ולאחר שמילאתם את פרטיכם האישים החתמתם את הבנק שלכם על הוראת הקבע ניתן לשלוח לנו את הטופס לפקס שמספרו 151548464104 או במייל orbreslev2011@gmail.com

במידה ומילאתם את הטופס אך נבצר מכם להחתים את הבנק  יש לישלוח את הטופס חתום על ידכם בדואר: לכבוד "אור ברסלב" רח' הרב  ברוט 5/11 בני ברק (ואנו נדהג להחתים את הבנק)

כמו כן ניתן להפקיד לחשבוננו בבנק מרכנתיל סניף 732
מס חשבון 2821
ע"ש "נחלת אברהם"
(לאחר ההפקדה יש לעדכן ב"צו קשר" לצורך הנפקת קבלה)

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה