הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

לחטוף טוב – לבנות ישראל – שבוע י

פורסם ב: יום ראשון 21 אפריל ,2013
בחסדי השם, ובברכת רבנים

"לחטוף טוב מרבנו" – קריאה יומית לנשים (בת 5 דקות) בספרי רבנו.

עיקר השמחה, והנחמה, והדעת, וההתחזקות, והעצות בפועל, שכולנו מחפשות – נמצאות כולן בספרי רבנו.

אבל במרוץ היומיומי הנשי – למי מאתנו יש בכלל זמן להגיע אליהם? ועוד כל יום?

אז חיברנו עבורנו, הנשים, חוברת שבועית – שתאפשר לנו כל יום "לחטוף טוב מרבנו" – רק 5 דקות:

קריאה יומית בהמשכים מ: סיפורי מעשיות (האורות הגבוהים ביותר של רבנו, לעורר את הנשמה), ליקוטי תפילות (כעצת רבנו להפוך תורה לתפלה), משיבת נפש (לחיזוק!), שיחות הר"ן (דעת רבנו באופן נגיש), וליקוטי עצות (למעשה). וגם הוספנו 2 הלכות יומיות – בהוראת רבנו – לפי שהעיקר הוא המעשה.
כל יום בחוברת ממשיך את קודמו, וכל שבוע את קודמו – כך שב"ה, בהתמדה, ניתן גם להתקדם ולהשלים את הקריאה בספרים, וגם להתחזק יומיומית.

פורסם על ידי: