הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

56454

שבועות מקבלים דעת – במדבר תשע"ג

מה זה דעת ומה זה רחמים? מהו השינוי שאפשר לזכות בו בשבועות?

מהם אהבות אסורות? איך הנשים מקימות את תיקון ליל שבועות? מה לעשות בליל שבועות, מה לכוון במקווה של שבועות?

למה עובדים ומהיכן מתפרנסים?

ועוד… ועוד…

פורסם: 11 מאי ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות