הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

pageImgBig_195

אלול – כיסופים ורצונות, ישמע בזיונו ידום וישתוק חלק ב' – כי תבוא תשע"א

חודש אלול – חודש הרצונות

איך יכול האדם לזכות לקיים מצווה בשלמות כזו גדולה שאין שום שלמות אחריה?
מה קורה כשהאדם רוצה רוצה ולא מוצא?
איך נראה חדר המתנה למשפט?
מי זה שביקש לקנות מסמרים בבית המרקחת ומדוע?

 

שלושת האפשרויות להתנהגות בזמן בזיון
וכנגדם בהתנהגות האדם מול בוראו

ועוד… ועוד…

פורסם: 20 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgBig_191

ישמע בזיונו ידום וישתוק

מה הקשר בין תפילות על עם ישראל לתיקון היסוד?
סיפורו של ר' חיים שמולביץ ממיר: למה ניצלה ישיבת מיר מהפגזים שנפלו עליה במלחמה?

מעלת והשלכת ויתור האחד לזולתו

 

שיחת חיזוק והתעוררות לרגל המצב הביטחוני המתוח
 

הביזיון: מעלתו, מהיכן הוא מגיע ומה צריך לעשות איתו?
מהו כבוד ה' יתברך ואיך ניתן לעשות זאת?
מהו אור הכתר ואיך ניתן לזכות בו?
הבא להיטהר מסיעין לו – איך זה פועל?

 

אמר ר' נחמן מברסלב זצוק"ל:
"עיקר התשובה – ישמע בזיונו ידום וישתוק"
איך זה פועל?

ועוד… ועוד…

פורסם: 20 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות