הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

pageImgSmall_66

כח התפילה

כח התפילה

 

ט"ו באב – סגולותיו ועיניניו
 

מה המכנה המשותף בין תפילה תחינה ושירה? מהי תפילה עם שירה? מתי ואיך ידע האדם שתפילותיו נענו? מהי דבקות בתפילה? למה גם כשהאדם יודע שאינו מסוגל להתפלל בדבקות ויישוב הדעת בכל זאת צריך להתפלל? ומה יוצא מתפילה שכזו? מתי ואיך עולות התפילות ה"תקועות"? האם המלאכים יודעים את מחשבותינו?
סיפורו של בעל תשובה מימי האריז"ל ואיך שהעלה בתפילותיו תפילות שהיו תקועות במשך 500 שנה.
"רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" מדוע עצר הקב"ה את משה רבנו מלהמשיך להתפלל על כניסתו לארץ ומה היה קורה אילו היה משה ממשיך להתפלל?
האם ישנו מושג לקבל דברים משמים על חשבון מעשים טובים שהאדם עוד לא עשה?
איך פועל בשמים ביטול גזרות ע"י תפילות?
אמרו חז"ל "כל המאריך בתפילתו אין תפילתו שבה ריקם" מהו מאריך בתפילתו?
סיפור על מפגשו של ר' איצלה גלאזר זצוק"ל עם הצאר הרוסי
סיפורם של אביי ורב אחא והנחש שהיה מזיק את הציבור
כיצד שייך לזכות לניסים ללא שינכו לו לאדם מזכויותיו

ועוד… ועוד…

פורסם: 20 אפריל ,2013
קטגוריה:
תגיות:
אין תגובות