הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

פורסם: 04 דצמבר ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

motorway-1033322_640

פרשת וישב – ההסתרה על הצדיק

פרשת וישב - שנים עשר השבטים, סיפור יוסף הצדיק, ויהודה ותמר, שורש נשמת משיח, שיעור תשע"ד.

פורסם: 26 נובמבר ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
תגובה אחת