הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

Untitled-1

עין טובה מצילה כי אנחנו לא חגבים – שלח תשע"ג

אם יש נפילות אז למה בעצם לקום?

מה זה נקרא לתקן דברים ברוחניות?

מי הוא הייצור שמורכב מחצי מלאך וחצי בהמה? האם טילים מפחדים מצבא?

ועוד…. ועוד….

פורסם: 16 יוני ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות