הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

נחלי-נצח
פורסם: 28 נובמבר ,2013
קטגוריה: נחלי נצח, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת מקץ חנוכה תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: האור(ח) המסתורי       

ווי העמודים: לא לכעוס – רק להודות!               

דורות: ר' יחיאל מאיר צוקר           

קורות: שבת חנוכה בשיא הרדיפות       

גנוזות: מקורות לניגוני חנוכה המושרים בברסלב       

מסילות: הערובה לקיום הקדושה        

מאורות: מתפללים להתעורר בלי צרות             

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 28 נובמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות