הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

pageImgSmall_305

אברהם אבינו, רחמים של השם – לך לך תשע"ג

מדוע לפעמים האדם עובר נסיונות שלא מובנים לו?
האם ניתן לשנות את המזל?
היכן פיתחו של היצר הרע להכנס ולבלבל את האדם?
האם גם על הצדיקים הגדולים עוברים עליות וירידות?
עד היכן מגעים רחמיו של השם?
מי היה האדם הראשון שנשרף על קידוש השם?
ועוד… ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
תגיות:
אין תגובות

pageImgSmall_324
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_320
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_321
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_293
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_292
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

benner3
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_198
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
2 תגובות

benner3
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

benner3
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות