הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

Untitled-1
פורסם: 01 יולי ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_325

מרבים בשמחה – תרומה תשע"ג

מה גורמת השמחה?
למה צריך לאכול חמין בשבת ולמה זוכים ע"י זה?
רכב 2013 או 2015 ? ? ?
איך לומדים להסתכל בעין טובה על העולם?
סיפור אוצר השמחה,
ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_297

עין טובה – בלק תשע"ב

איך יתכן שבלעם שהיה כזה רשע ברכותיו מתקימות???
מהיכן נמשכת החכמה לאדם?
מה היו הכנסותיו של התם הקדוש מסיפורי מעשיות?
למי יש את כוח הברכה לברך את זולתו?
סיפור הורדת גשמים בזמן הרשב"א והרא"ש ע"י בחור אלמוני,
איך אדם יכול ליצור סביבו מעטה הגנה מפגיעה?

 

 

ועוד… ועד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
תגיות:
אין תגובות

pageImgSmall_198
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
2 תגובות