הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

עמוד 2 מתוך 3123
אוצרות

אוצרות – פרשת בשלח תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: להמשיך בעבודה; לא להסתכל אחורנית            

ווי העמודים: תורה שנלמדת בהתקשרות לצדיק                      

דורות: רבי יעקב גדליה תפילינסקי                 

קורות: בזכות 'מעשה מבעל-תפילה'             

גנוזות: מה היתה דעת רבינו על גזירת הגיוס ?        

מסילות: תענית וצעקה בימי השובבי"ם              

מאורות: דעת של מחלוקת                  

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 09 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת בא תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: בחצות הלילה יוצאים מהגלות           

ווי העמודים: המופתים האמיתיים של רבינו                      

דורות: רבי יצחק-אייזיק (אייזיק'ל) מברדיטשוב                

קורות: מחלוקת לשם שמיים            

גנוזות: אילו צדיקים נודעים השתדכו עם בית רבינו?        

מסילות: מדוע אומרים תהלים בימי השובבי"ם?             

מאורות: שמחת המצווה מקרבת הגאולה                 

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 09 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אור-האמונה
פורסם: 19 דצמבר ,2013
קטגוריה: אור האמונה, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת שמות

בתוכן

מאמר ראשי: השובבים, והצדיק שמאזן אותם         

ווי העמודים: הסוף הטוב מעניק כוח סבל                    

דורות: רבי אשר זעליג מטפליק – תלמיד מוהרנ"ת              

קורות: שתי ישועות על ציון רבינו          

גנוזות: מי מחסידי ברסלב בדורות האחרונים כיהנו כרבנים?       

מסילות: זכות הקיום: 'אני עתיד להיות'           

מאורות: בטחון והשתדלות                

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

 

פורסם: 19 דצמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

נחלי-נצח
פורסם: 18 דצמבר ,2013
קטגוריה: נחלי נצח, עלונים לקריאה
אין תגובות

נחלי-נצח
פורסם: 18 דצמבר ,2013
קטגוריה: נחלי נצח, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת ויחי תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: האיש שזכרון המוות החיה אותו        

ווי העמודים: למה צריך לצעוק?                   

דורות: רבי נחמן ב"ר עוזר – תלמיד מוהרנ"ת             

קורות: חנון המרבה לסלוח         

גנוזות: אילו ספרים חוברו בברסלב ואינם כיום?       

מסילות: הידיעה והבחירה          

מאורות: יראת ה' – כלי לקבלת שפע משמיים               

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 18 דצמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת ויגש חנוכה תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: הישיבה ששם לומדים "אמונה"       

ווי העמודים: אף במצב רוחני ירוד הננו עם סגולה                

דורות: רבי יצחק משערוויץ – תלמיד מוהרנ"ת            

קורות: התעוור מרוב עיון בליקוטי מוהר"ן        

גנוזות: מה ההבדלים בין התורות השונות בליקוטי מוהר"ן?       

מסילות: הבלבולים – תנאי לעבודת ה'         

מאורות: להתפלל לנסים כדי שתתחזק אמונתנו              

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 04 דצמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

נחלי-נצח
פורסם: 28 נובמבר ,2013
קטגוריה: נחלי נצח, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת מקץ חנוכה תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: האור(ח) המסתורי       

ווי העמודים: לא לכעוס – רק להודות!               

דורות: ר' יחיאל מאיר צוקר           

קורות: שבת חנוכה בשיא הרדיפות       

גנוזות: מקורות לניגוני חנוכה המושרים בברסלב       

מסילות: הערובה לקיום הקדושה        

מאורות: מתפללים להתעורר בלי צרות             

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 28 נובמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

נחלי-נצח
פורסם: 21 נובמבר ,2013
קטגוריה: נחלי נצח, עלונים לקריאה
תגיות:
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת וישב תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: עיניים שמורות רואות אור אלוקי       

ווי העמודים: חנוכה – לראות את האור שלנו               

דורות: רבי שמואל מנמירוב תלמיד מוהרנ"ת          

קורות: כל עכבה לטובה      

גנוזות: על איזה צד יש ליפול בתחנון של שחרית כשנמצאים בבית כנסת אחר?      

מסילות: הרצון – מטרה בפני עצמה       

מאורות: אין חושך בפני אור השכל            

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 21 נובמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
תגיות:
אין תגובות
עמוד 2 מתוך 3123