הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

Untitled-1

חודש אלול מציאת אבידות ושידוכים ועוד – כי תבוא תשע"ג

שיעור קצר שנמסר בשבע ברכות לבתו של הרב שליט"א

פורסם: 01 ספטמבר ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

Untitled-1

הכנה לראש השנה – ניצבים וילך תשע"ג

דינים, מנהגים והמלצות לראש השנה.

הכנה לנוסעים לאומן, סדר ההשתתחות ועוד….

פורסם: 26 אוגוסט ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
2 תגובות