הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

Untitled-1
פורסם: 10 פברואר ,2014
קטגוריה: שיעורי שמע
תגובה אחת

Untitled-1
פורסם: 04 פברואר ,2014
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

Untitled-1

הרצונות שבקדושה – בהעלותך תשע"ג

מה הכוונה "התאוו תאווה"?

ההבדלים בין רצון לחשק וממה הם נובעים?

איפה נמצאים המצוקות והמעברים של האדם?

מי בורח באמצע טיפול שיניים?

ועוד…. ועוד…

פורסם: 06 יוני ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

benner3
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_198
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
2 תגובות

pageImgSmall_124
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות