הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

pageImgBig_50

ל"ג בעומר – בחוקותי תשע"א

מהי נקודת החיבור בין רבינו לרשב"י? ומה אפשר לזכות בהיללולת הרשב"י?

סיפורו של נ. שחלה במחלה הנוראה ל"ע וזכה לגילויו של רבינו זיע"א ומה אמר לו רבינו?

בשיעור זה נלמד ג"כ על פסח שני, האם תלונה פרושה כפירה? ומה ניתן ללמוד מרות המואביה?

(שיעור המשך לפרשת בהר – ניצחתי ואנצח)

פורסם: 19 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
3 תגובות