הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

עמוד 1 מתוך 212
אוצרות

אוצרות – פרשת משפטים תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: לעזור לצדיק לעזור לנו              

ווי העמודים: ה"תעניות" שלנו                       

דורות: רבי נחמן קראסינשטיין                  

קורות: זעקת 'ה' הוא האלוקים' ברחובות מוסקבה              

גנוזות: באיזו צורה נדפס לראשונה הליקוטי מוהר"ן ?        

מסילות: להתחזק בכל מצב              

מאורות: לגלות את הקדושה הנסתרת                    

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 23 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת יתרו תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: מה יש בקברי הצדיקים?             

ווי העמודים: למצוא את הנקודה היהודית בכל זמן                       

דורות: רבי שמשון איסרוב מברדיטשוב                 

קורות: ה'משכיל' שהרהר בתשובה             

גנוזות: אימתי זמן תיקון חצות למנהג ברסלב?        

מסילות: התפארות ה' בעם ישראל              

מאורות: אפשר לעבור את החיים בשלווה                   

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 16 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

Untitled-2
פורסם: 15 ינואר ,2014
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת בשלח תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: להמשיך בעבודה; לא להסתכל אחורנית            

ווי העמודים: תורה שנלמדת בהתקשרות לצדיק                      

דורות: רבי יעקב גדליה תפילינסקי                 

קורות: בזכות 'מעשה מבעל-תפילה'             

גנוזות: מה היתה דעת רבינו על גזירת הגיוס ?        

מסילות: תענית וצעקה בימי השובבי"ם              

מאורות: דעת של מחלוקת                  

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 09 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת בא תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: בחצות הלילה יוצאים מהגלות           

ווי העמודים: המופתים האמיתיים של רבינו                      

דורות: רבי יצחק-אייזיק (אייזיק'ל) מברדיטשוב                

קורות: מחלוקת לשם שמיים            

גנוזות: אילו צדיקים נודעים השתדכו עם בית רבינו?        

מסילות: מדוע אומרים תהלים בימי השובבי"ם?             

מאורות: שמחת המצווה מקרבת הגאולה                 

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 09 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

Untitled-1
פורסם: 09 ינואר ,2014
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

Untitled-1

שובבי"ם – שמות תשע"ד

שובבים, תיקון הברית, תיקון הכללי, שיעור מדהים

פורסם: 24 דצמבר ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת שמות

בתוכן

מאמר ראשי: השובבים, והצדיק שמאזן אותם         

ווי העמודים: הסוף הטוב מעניק כוח סבל                    

דורות: רבי אשר זעליג מטפליק – תלמיד מוהרנ"ת              

קורות: שתי ישועות על ציון רבינו          

גנוזות: מי מחסידי ברסלב בדורות האחרונים כיהנו כרבנים?       

מסילות: זכות הקיום: 'אני עתיד להיות'           

מאורות: בטחון והשתדלות                

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

 

פורסם: 19 דצמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

Untitled-1

רבי נתן מברסלב זיע"א – ויחי תשע"ד – יומא דהילולה

ליל ההילולה של רבי נתן תלמידו המובהק של רבנו נחמן מברסלב זיע"א

פורסם: 15 דצמבר ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
2 תגובות

pageImgSmall_316

תיקון הברית ברחמים – וארא תשע"ג

איך מהללים לה' יתברך?
מה אני בעצם??? עצוב או שמח
בעיות בפרנסה/בשידוך/בבראיות?למה בעצם? ומה צריך לעשות בשביל זה?
מי וכיצד יזכה לילדים צדיקים?
סיפורו מהבעש"ט ומי שלח את הכלב שחטף את שקית הנרות?

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_314

הניסיונות שבדור – ויחי תשע"ג

מהיכן הגיעה המציאות חן שהיתה ליוסף?
הכנה לימי השובבים
מה נהגו בברסלב שלא לאכול פעם אחת בשבוע בימי השובבים?
ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_299

סוד אלול – שידוכים – שופטים תשע"ב

מהו סוד כוונת אלול?
מה הקשר בין חודש אלול לשידוכוים?
מה הקשר בין חודש אלול לימי השובבים?
מדוע יש מצב שאישתו של אדם מנגדת לו חלילה?
מהי בקיעות בעליות וירידות (בקיעות ברצוא ושוב) ואיך מסיגים את זה?
תיאור נפלא של מצבי הרוח המשתנים של האדם,
האם ישנה מצווה לאכול חמין בשבת ואם כן מדוע?

ועוד… ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות
עמוד 1 מתוך 212