הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

Untitled-1

שובבי"ם – שמות תשע"ד

שובבים, תיקון הברית, תיקון הכללי, שיעור מדהים

פורסם: 24 דצמבר ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

Untitled-1

רבי נתן מברסלב זיע"א – ויחי תשע"ד – יומא דהילולה

ליל ההילולה של רבי נתן תלמידו המובהק של רבנו נחמן מברסלב זיע"א

פורסם: 15 דצמבר ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
2 תגובות