הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

Untitled-1

רבי נתן מברסלב זיע"א – ויחי תשע"ד – יומא דהילולה

ליל ההילולה של רבי נתן תלמידו המובהק של רבנו נחמן מברסלב זיע"א

פורסם: 15 דצמבר ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
2 תגובות

pageImgSmall_316

תיקון הברית ברחמים – וארא תשע"ג

איך מהללים לה' יתברך?
מה אני בעצם??? עצוב או שמח
בעיות בפרנסה/בשידוך/בבראיות?למה בעצם? ומה צריך לעשות בשביל זה?
מי וכיצד יזכה לילדים צדיקים?
סיפורו מהבעש"ט ומי שלח את הכלב שחטף את שקית הנרות?

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_313
פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_39
פורסם: 19 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

benner3
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_129
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות