הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

עמוד 1 מתוך 212
אוצרות

אוצרות – פרשת ויקהל תשע"ד

מאמר ראשי: החכמה הגדולה להיות כבהמה                

ווי העמודים: לצדיק לא קל לתקן אותנו                          

דורות: רבי יהודה לייב רוזנפלד-פראמפאלער                     

קורות: גזירת הגירוש שבוטלה                 

גנוזות: מה קרה בדיוק עם הילד שלמה אפרים בן רבינו?          

מסילות: הכל לטובה                 

מאורות: הצדיק פותח לנו את העיניים                        

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

 

פורסם: 26 פברואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת כי תישא תשע"ד

מאמר ראשי: פורים קטן שמח!                

ווי העמודים: הוכחה במקום תוכחה                         

דורות: רבי אברהם בער – נכד רבינו                    

קורות: רפואה בכוח הריקודים                

גנוזות: מה היתה נסיעתו האחרונה של רבינו?          

מסילות: שפע אלוקי                 

מאורות: בזמני הדמדומים טמונה ההזדמנות                       

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 26 פברואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת תצוה תשע"ד

מאמר ראשי: לצעוק כמו מרדכי הצדיק               

ווי העמודים: תורת הקבלה – בהתנהגות היומיומית                        

דורות: רבי אהרן מקרימנצ'וק חתן רבינו                   

קורות: תשובה – לא בשמיים היא               

גנוזות: אילו גדולים פגש רבינו? (ב)         

מסילות: צעקה                

מאורות: אין שלימות בלי 'חלבנה' –  כללית ופרטית                      

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 26 פברואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת תרומה תשע"ד

מאמר ראשי: עבודת ה' תוך התקשרות לצדיק – ענין אחר לגמרי               

ווי העמודים: להחזיר עטרה ליושנה                       

דורות: רבי יחיאל ווייסלייב                   

קורות: ויקרא שמו בישראל 'נחמן'               

גנוזות: אילו גדולים פגש רבינו?         

מסילות: אמונה שלימה               

מאורות: כלי הנשק היעיל – צדקה                     

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 26 פברואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת משפטים תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: לעזור לצדיק לעזור לנו              

ווי העמודים: ה"תעניות" שלנו                       

דורות: רבי נחמן קראסינשטיין                  

קורות: זעקת 'ה' הוא האלוקים' ברחובות מוסקבה              

גנוזות: באיזו צורה נדפס לראשונה הליקוטי מוהר"ן ?        

מסילות: להתחזק בכל מצב              

מאורות: לגלות את הקדושה הנסתרת                    

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 23 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת יתרו תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: מה יש בקברי הצדיקים?             

ווי העמודים: למצוא את הנקודה היהודית בכל זמן                       

דורות: רבי שמשון איסרוב מברדיטשוב                 

קורות: ה'משכיל' שהרהר בתשובה             

גנוזות: אימתי זמן תיקון חצות למנהג ברסלב?        

מסילות: התפארות ה' בעם ישראל              

מאורות: אפשר לעבור את החיים בשלווה                   

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 16 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת בשלח תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: להמשיך בעבודה; לא להסתכל אחורנית            

ווי העמודים: תורה שנלמדת בהתקשרות לצדיק                      

דורות: רבי יעקב גדליה תפילינסקי                 

קורות: בזכות 'מעשה מבעל-תפילה'             

גנוזות: מה היתה דעת רבינו על גזירת הגיוס ?        

מסילות: תענית וצעקה בימי השובבי"ם              

מאורות: דעת של מחלוקת                  

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 09 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת בא תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: בחצות הלילה יוצאים מהגלות           

ווי העמודים: המופתים האמיתיים של רבינו                      

דורות: רבי יצחק-אייזיק (אייזיק'ל) מברדיטשוב                

קורות: מחלוקת לשם שמיים            

גנוזות: אילו צדיקים נודעים השתדכו עם בית רבינו?        

מסילות: מדוע אומרים תהלים בימי השובבי"ם?             

מאורות: שמחת המצווה מקרבת הגאולה                 

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 09 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת וארא תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: הכוח האטומי של התפילה          

ווי העמודים: הרציניים – הסובלים העיקריים                     

דורות: רבי מרדכי שו"ב הי"ד               

קורות: ספר המידות הציל מהגיוס           

גנוזות: אילו ספרי תפילות נדפסו על ידי חסידי ברסלב?       

מסילות: סיפוק בחיים            

מאורות: ה'עברים' 'עוברים' בשלום את הקושיות                

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 26 דצמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת שמות

בתוכן

מאמר ראשי: השובבים, והצדיק שמאזן אותם         

ווי העמודים: הסוף הטוב מעניק כוח סבל                    

דורות: רבי אשר זעליג מטפליק – תלמיד מוהרנ"ת              

קורות: שתי ישועות על ציון רבינו          

גנוזות: מי מחסידי ברסלב בדורות האחרונים כיהנו כרבנים?       

מסילות: זכות הקיום: 'אני עתיד להיות'           

מאורות: בטחון והשתדלות                

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

 

פורסם: 19 דצמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת ויחי תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: האיש שזכרון המוות החיה אותו        

ווי העמודים: למה צריך לצעוק?                   

דורות: רבי נחמן ב"ר עוזר – תלמיד מוהרנ"ת             

קורות: חנון המרבה לסלוח         

גנוזות: אילו ספרים חוברו בברסלב ואינם כיום?       

מסילות: הידיעה והבחירה          

מאורות: יראת ה' – כלי לקבלת שפע משמיים               

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 18 דצמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת ויגש חנוכה תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: הישיבה ששם לומדים "אמונה"       

ווי העמודים: אף במצב רוחני ירוד הננו עם סגולה                

דורות: רבי יצחק משערוויץ – תלמיד מוהרנ"ת            

קורות: התעוור מרוב עיון בליקוטי מוהר"ן        

גנוזות: מה ההבדלים בין התורות השונות בליקוטי מוהר"ן?       

מסילות: הבלבולים – תנאי לעבודת ה'         

מאורות: להתפלל לנסים כדי שתתחזק אמונתנו              

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 04 דצמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות
עמוד 1 מתוך 212