הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

עמוד 2 מתוך 512345
תשע

ניצוצות – ראש השנה תש"ע

100 עמודים של כתבות וסיפורים

פורסם: 16 פברואר ,2014
קטגוריה: מגזין אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

Untitled-1
פורסם: 09 פברואר ,2014
קטגוריה: ברסלב, כנישתא חדא, עלונים לקריאה
2 תגובות

Untitled-1
פורסם: 09 פברואר ,2014
קטגוריה: ברסלב, כנישתא חדא, עלונים לקריאה
אין תגובות

Untitled-1
פורסם: 09 פברואר ,2014
קטגוריה: כנישתא חדא, עלונים לקריאה
אין תגובות

נחלי-נצח
פורסם: 23 ינואר ,2014
קטגוריה: נחלי נצח, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת משפטים תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: לעזור לצדיק לעזור לנו              

ווי העמודים: ה"תעניות" שלנו                       

דורות: רבי נחמן קראסינשטיין                  

קורות: זעקת 'ה' הוא האלוקים' ברחובות מוסקבה              

גנוזות: באיזו צורה נדפס לראשונה הליקוטי מוהר"ן ?        

מסילות: להתחזק בכל מצב              

מאורות: לגלות את הקדושה הנסתרת                    

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 23 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

חוט-של-חסד
פורסם: 17 ינואר ,2014
קטגוריה: חוט של חסד, עלונים לקריאה
תגובה אחת

אוצרות

אוצרות – פרשת יתרו תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: מה יש בקברי הצדיקים?             

ווי העמודים: למצוא את הנקודה היהודית בכל זמן                       

דורות: רבי שמשון איסרוב מברדיטשוב                 

קורות: ה'משכיל' שהרהר בתשובה             

גנוזות: אימתי זמן תיקון חצות למנהג ברסלב?        

מסילות: התפארות ה' בעם ישראל              

מאורות: אפשר לעבור את החיים בשלווה                   

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 16 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

חוט-של-חסד
פורסם: 15 ינואר ,2014
קטגוריה: חוט של חסד, עלונים לקריאה
אין תגובות

נחלי-נצח
פורסם: 09 ינואר ,2014
קטגוריה: נחלי נצח, עלונים לקריאה
אין תגובות

נחלי-נצח
פורסם: 09 ינואר ,2014
קטגוריה: נחלי נצח, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת בשלח תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: להמשיך בעבודה; לא להסתכל אחורנית            

ווי העמודים: תורה שנלמדת בהתקשרות לצדיק                      

דורות: רבי יעקב גדליה תפילינסקי                 

קורות: בזכות 'מעשה מבעל-תפילה'             

גנוזות: מה היתה דעת רבינו על גזירת הגיוס ?        

מסילות: תענית וצעקה בימי השובבי"ם              

מאורות: דעת של מחלוקת                  

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 09 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות
עמוד 2 מתוך 512345