הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

עמוד 3 מתוך 512345
אוצרות

אוצרות – פרשת בא תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: בחצות הלילה יוצאים מהגלות           

ווי העמודים: המופתים האמיתיים של רבינו                      

דורות: רבי יצחק-אייזיק (אייזיק'ל) מברדיטשוב                

קורות: מחלוקת לשם שמיים            

גנוזות: אילו צדיקים נודעים השתדכו עם בית רבינו?        

מסילות: מדוע אומרים תהלים בימי השובבי"ם?             

מאורות: שמחת המצווה מקרבת הגאולה                 

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 09 ינואר ,2014
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

jbufv

ניצוצות – י' בטבת תשע"ד יומא דהילולא מוהרנ"ת

68 עמודים של כתבות וסיפורים ועוד…

פורסם: 26 דצמבר ,2013
קטגוריה: מגזין אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

תשעב

ניצוצות – ראש השנה תשע"ב

96 עמודים של כתבות וסיפורים ועוד…

פורסם: 26 דצמבר ,2013
קטגוריה: מגזין אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

נחלי-נצח
פורסם: 26 דצמבר ,2013
קטגוריה: נחלי נצח, עלונים לקריאה
אין תגובות

אור-האמונה
פורסם: 26 דצמבר ,2013
קטגוריה: אור האמונה, עלונים לקריאה
תגובה אחת

אוצרות

אוצרות – פרשת וארא תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: הכוח האטומי של התפילה          

ווי העמודים: הרציניים – הסובלים העיקריים                     

דורות: רבי מרדכי שו"ב הי"ד               

קורות: ספר המידות הציל מהגיוס           

גנוזות: אילו ספרי תפילות נדפסו על ידי חסידי ברסלב?       

מסילות: סיפוק בחיים            

מאורות: ה'עברים' 'עוברים' בשלום את הקושיות                

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 26 דצמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אור-האמונה
פורסם: 19 דצמבר ,2013
קטגוריה: אור האמונה, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת שמות

בתוכן

מאמר ראשי: השובבים, והצדיק שמאזן אותם         

ווי העמודים: הסוף הטוב מעניק כוח סבל                    

דורות: רבי אשר זעליג מטפליק – תלמיד מוהרנ"ת              

קורות: שתי ישועות על ציון רבינו          

גנוזות: מי מחסידי ברסלב בדורות האחרונים כיהנו כרבנים?       

מסילות: זכות הקיום: 'אני עתיד להיות'           

מאורות: בטחון והשתדלות                

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

 

פורסם: 19 דצמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

נחלי-נצח
פורסם: 18 דצמבר ,2013
קטגוריה: נחלי נצח, עלונים לקריאה
אין תגובות

נחלי-נצח
פורסם: 18 דצמבר ,2013
קטגוריה: נחלי נצח, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת ויחי תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: האיש שזכרון המוות החיה אותו        

ווי העמודים: למה צריך לצעוק?                   

דורות: רבי נחמן ב"ר עוזר – תלמיד מוהרנ"ת             

קורות: חנון המרבה לסלוח         

גנוזות: אילו ספרים חוברו בברסלב ואינם כיום?       

מסילות: הידיעה והבחירה          

מאורות: יראת ה' – כלי לקבלת שפע משמיים               

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 18 דצמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות

אוצרות

אוצרות – פרשת ויגש חנוכה תשע"ד

בתוכן

מאמר ראשי: הישיבה ששם לומדים "אמונה"       

ווי העמודים: אף במצב רוחני ירוד הננו עם סגולה                

דורות: רבי יצחק משערוויץ – תלמיד מוהרנ"ת            

קורות: התעוור מרוב עיון בליקוטי מוהר"ן        

גנוזות: מה ההבדלים בין התורות השונות בליקוטי מוהר"ן?       

מסילות: הבלבולים – תנאי לעבודת ה'         

מאורות: להתפלל לנסים כדי שתתחזק אמונתנו              

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם: 04 דצמבר ,2013
קטגוריה: אוצרות, עלונים לקריאה
אין תגובות
עמוד 3 מתוך 512345