הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

עמוד 2 מתוך 41234
pageImgSmall_160
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_159
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_158
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_157
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_156
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_155
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_154
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_153
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
2 תגובות

pageImgSmall_152
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_151
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_150
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_149
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות
עמוד 2 מתוך 41234