הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

עמוד 3 מתוך 41234
pageImgSmall_148
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_147
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_146
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_145
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_144
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_143
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_142
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_141
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_140
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

רקעים דוד זר (123)

פרומו – פרשת ויצא

פרשת ויצא – הרב מאיר שלמה

פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_138
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
תגיות:
אין תגובות

pageImgSmall_137
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות
עמוד 3 מתוך 41234