הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

עמוד 5 מתוך 8« להתחלה...34567...לסוף »
pageImgSmall_114

לזכות בשבועות – דיסק מס' 48

מעלתו הגדולה של יום קדוש זה, ולמה יכול כל יהודי לזכות ביום זה וכיצד

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_113

קו פתוח – דיסק מס' 47

כיצד יכול כל אדם לזכות לקשר ישיר עם השי"ת ע"י תפילה והתבודדות ומה חידש לנו רבי נחמן בדרך נפלאה זו
פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_112

במסילה העולה – דיסק מס' 46

מה ההבדל בין ירידה לנפילה, וכיצד זוכים להינצל מהנפילות בעבודת השם

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_111

מה יש לך בגינה – דיסק מס' 45

כיצד מסתירים מהאדם את רחמי השם הגדולים ולכן אדם לא יודע ממעלותיו ולמה זוכה האדם כשמתגלה לו האוצר שבחצרו

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_110

הנוסחה הנכונה 2 – דיסק מס' 44

רבי נחמן מלמד אותנו איך מתקיף היצר הרע בזמן ירידה ובזמן עליה ומפיל את האדם בכל מיני סברות מטעות וקושיות

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_109

ימי החנוכה ניסים ונפלאות – דיסק מס' 43

כיצד השי"ת עושה ניסים עם כל אחד ואחד ומהי הדרך להתעלות ולפעול ישועות מעל דרך הטבע

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_108

טעות אופטית – דיסק מס' 42

מה הסוד שנתגלה למשה רבינו בענין רחמי השם שלא נגמרו לעולם וכיצד יכול כל אדם להינצל מעצבות ע"י שיבין את זה

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_107

שתיקה רועמת – דיסק מס' 41

מה אדם יכול לזכות על ידי ישמע בזיונו ידום וישתוק

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_106

הדרך לאומן – דיסק מס' 40

מהם הסיבות שצריך לנסוע לציונו של רבי נחמן מאומן,ועוד תשובות לשאלות בנושא זה.

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
2 תגובות

pageImgSmall_105

כף זכות 2 – דיסק מס' 39

מהם המעלות המיוחדות שאדם זוכה כשדן לכף זכות ומה גורם לנו להפסיד את זה
פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_104

כף זכות 1 – דיסק מס' 38

כיצד זוכים לדון תמיד לכף זכות

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_103

ציוני דרך – דיסק מס' 37

הקדוש ברוך הוא שולט בכל הבריאה ואיך אדם יכול לחיות את זה

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות
עמוד 5 מתוך 8« להתחלה...34567...לסוף »